Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego 14 stycznia 2015 wyświetleń: 3619

Co zrobić, by ochrzcić dziecko?

 

 

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną, po mszy św. o godz 18.00, w kościele.

Przed podjęciem wyboru ojca i matki chrzestnej, należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa kościelnego. Chrzestnymi mogą być osoby: wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, mogące przystąpić do spowiedzi i Komunii św. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach bez ślubu kościelnego.


Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

  • Akt urodzenia dziecka z USC.
  • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki),
  • datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
  • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania.
  • Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę.

 

             Sakrament Chrztu Św. w Parafi św. Piotra i Pawła w Ziębicach 

W każdą niedzielę roku na Mszy Świętej o godzinie 12.00

 

Konferencje chrzcielne w sobotę przed niedzielą chrztu

 po mszy św. wieczornej.

 

ks. Rafał Hoczek TChr

proboszcz

 

 
ost. aktualizacja: 2020-07-11
cofnij drukuj do góry