Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania 29 września 2017 wyświetleń: 1689

Od 1 do końca września w biurze parafialnym prowadzone będą zapisy kandydatów do Bierzmowania. Przygotowanie bezpośrednie trwać będzie przez cały rok szkolny. Zapraszamy szczególnie uczniów klas trzecich gimnazjum i starszych, którzy jeszcze do bierzmowania nie przystąpili.

PIERWSZE SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ PO NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.  O GODZINIE 18:00 - 8 PAŹDZIERNIKA

PYTANIA NA EGZAMIN DOPUSZCZAJĄCY DO BIERZMOWANIA

Cykl katechez Ojca Świętego Franciszka o Darach Ducha Świętego
wygłoszonych w ramach audiencji środowych, w roku 2014.

Rada

Mądrość

Rozum

Bojaźń Boża

Męstwo

Umiejętność

Pobożność

Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

ost. aktualizacja: 2018-12-09
cofnij drukuj do góry